Няма повишена активност на Слънцето и Земята

Вече доста реме Слънцето е с активност, отговаряща на слънчев минимум, а не на максимум, в какъвто е то в момента.

Земното магнитно поле също се държи странно. Успява да отрази дори и редките слънчеви изхвърляния на коронарна маса, които са с посока към Земята още при магнитопаузата си, а приземния слой на магнитосферата остава спокоен. В същото време до Земята не достига и увеличен поток космически лъчи, което също е странно. Нормалното съотношение слънчев вятър – космически лъчи е обратно пропорционално. Повишена слънчева активност – малък поток космически лъчи, достигащи Земята и обратното – слаба слънчева активност – високи стойности на космическите лъчи в приземния слой.

В замяна на тези странности, на девети и десети има много красиви стратосферни многоцветни облаци 🙂

http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=cloud&title2=nacreous 

Също така и Слънцето днес е с много красив рисунък на короната си:

 

Приятен ден! 🙂