Активно ненормално състояние на повърхността на Слънцето

31.01.2023

Нормално активните области на слънцето са разположени в две редици. Една в южното и една в северното полукълбо. Наблюдават се и диагонално надлъжни активности заради по-бързото въртене на екватора му спрямо полюсите.

Сега имаме приблизително правилно разположение на активните области в южното полукълбо и активност в северното каквато аз лично не съм наблюдавал до сега. Огромна (заемаща почти цялата обърната към нас страна на Слънцето) и видима във всички диапазони на снимките (всяка от тях е на различна дължина на вълната) И двете неща са нови (поне за мен) и ненормални.

Какво развитие ще има това – ще се види в близките дни.

Ето и сегашните снимки на НАСА:

За капак и една комета се е запътила към него:

Ами – … Лек ден!