Как и защо работят скалните светилища

По една или друга причина съм запознат с природните енергии и с техните възможности. Мога и да ги обясня кратко и ясно. С този материал искам да помогна и на други, които имат възможностите и знанията, да си спомнят кое какво точно прави.

Какво са светилищата?

– Всеки знае – места с висока енергетика, направени и ползвани от древните знаещи иможещи.

Този материал е за това КАК и ЗАЩО работят, КАКЪВ е принципа им на работа, защо са такива, каквито са, за физическите енергийни промени, които настъпват със светлината и камъка, за това какво става, когато светлината премине през скален отвор, продължи нататък вече променена и достигне скално поле, което активира. А и за други свойства на „светилищата“.

Основния материал на всички скали у нас е силициевия двуокис или иначе казано – кварцът! В по-големи или в по-малки количества и в някоя от своите десетки форми. Днес неговите извънредно разностранни свойства се използват навсякъде в техниката – от пиезо кристалите на запалките, през електрониката, до оптиката. Той притежава свойства, които са най-разнообразните, странни и необяснени след тези на водата.
Ето официалната му визитка: http://www.ivenchev.com/meta/index.php?option=com_content&view=article&id=142:gemstones-cerd-quartz&catid=18:category-ivenchev
…При силно осветяване – генерира електромагнитен импулс, при натиск – генерира електромагнитен импулс. …Същото прави и по обратния ред – при електро или магнитен импулс генерира светлина или си променя размера.

Сега – напомняне и какво е светлината и какво прави тя. За нас тя е част от електромагнитния спектър, който улавяме чрез датчиците си за тази част от спектъра, наречени очи. За всичко останало около нас тя е излъчване, което идва от Слънцето и е с много по-широк диапазон на въздействие. От инфрачервения спектър – топлината (възбуждане и ускоряване движението и взаимодействието на атомите и молекулите) , до ултравиолетовия – микровълновите взаимодействия, създаващи и разрушаващи материалните частици.

Какво става с една скала, когато слънчевата светлина с всичките си емисии от високозаредени частици я докосне?
– Атомите на повърхността и започват да вибрират все по-силно с нарастване на осветяването поради инфрачервеното облъчване. Те добиват енергия, която иначе не притежават. От друга част на светлината – тази от ултравиолетовия спектър , започват свързани процеси, които заради високата честота и енергия променят качествено състоянието на веществата. Двете заедно предизвикват собствено излъчване от скалата на енергия в нов диапазон!

Какво от това е ползвано от древните, създали свещените места?
Просто е. Предизвиканото ответно излъчване от скалата е с честота и вид, много близък до вълните, излъчвани при работата на мозъка ни. Когато човек, който знае какво прави, насочи мозъка си да работи в определено направление, то неговото излъчване и излъчваното от скалата полета се наслагват, получават се резонанси и от това – многократно усилване на излъченото от мозъка.

Реално – скала, осветена от слънчева светлина, преминала през скален отвор се явява усилвател на човешкото мозъчно поле.

Тесла е бил достигнал до това знание по собствен път и с технически средства (изказването му, че енергията на мозъка е най-мощната енергия в Природата и той е измислил машина, която да я използва). Древните са осъществили същото по най-простия природен начин – модулация на честотата на слънчевата светлина, въздействаща върху камък, съдържащ достатъчно кварц в себе си.

Сега ще задълбая още с обясненията си – какво точно става, когато такъв лъч прониква в издълбана на метри навътре в скалата пещера (пещери и други от типа на утробите, Лепеница, пещерни олтари).

Земята и йоносферата и са огромен кондензатор, като йоносферата е с положителния знак, а Земята е с отрицателния. Тя постоянно поема слънчева и космическа енергия с положителен знак, като с най-висок потенциал е най-повърхностния и слой – у нас – около 40 до 50 см. Това, че цялото и пространство е с електрически потенциал минус, не означава, че той е еднакъв навсякъде. Колкото по-надълбоко в нея се навлиза (става въпрос само за няколко метра), толкова потенциала е по-електроотрицателен. Това и свойство са използвали и създателите на земните батерии. Същото са използвали и знаещите древни.

Самите светилища:

Снимка на Кирил Кирилов на осветяване на Лепеница от Слънцето

Имаме скален склон. Той се осветява от Слънцето и най-повърхностната му част става с потенциал по-висок от по-вътрешните скални слоеве. При скалите с достатъчно съдържание на кварц се проявят неговите свойства и потенциала на повърхността и се променя драстично. Ето какво става пък, ако се издълбае дупка в него (по-дълбока от метър) така, че в един момент слънцето да достига пространство дълбоко в нея: Отвън на скалата имаме силен потенциал, който затихва в дълбочина на скалата. При осветяването на насрещна стена в пещерата, там също се проявява силен по-положителен потенциал. По стените на пещерата се появява разлика на електрическите и магнитни потенциали в следния ред: Външност +, след това -, след това отново + (отново напомням, че това е разлика в потенциалите на електричеството, а Земята като цяло е минус). Това редуване на потенциали във вътрешността предизвиква огромно усилване на цялостния потенциал.

Описаното става при всяка пещера в камък, съдържащ достатъчно кварц и огрявана от Слънцето по обяснения начин.

Далечните скали с отвори в тях:

Снимка на Кирил Кирилов – Отвори в белоградчишки скали

Мощността на това поле обаче може да се усили многократно! – Ако слънчевата светлина преди да докосне вътрешния „олтар“ е преминала през допълнителен скален отвор, освен през входа на издълбаването. Тогава тя е с променени характеристики и се получават стоящи вълни (места с огромна и с минимална концентрация на светлинни вълни) Това създава нови центрове на различен поляритет в масата на скалата и още по-огромно усилване на излъчваната мощност, която вече обаче е и с честотата на работа на човешкия мозък!

Звукова модулация:

Снимка на Красимир Костадинов – Утробата

Това поле може да се усили и още! – Като се използва и звук! В пещерите – утроби има място, което е оформено като чудесен резонатор (обикновено в тавана). Когато се издаде нисък, гърлен звук, кварцът в скалата отново се проявява и заради пиезоефекта му започва излъчване на така търсените от древните честоти, близки до мозъчните.

…Това е всичко – древните много по-добре от нас са познавали природните закони и взаимодействия и са създали места, които многократно усилват възможностите на мозъка за промяна на околната физическа реалност.

***

Във времето ще продължа с обяснения за Водата, Светлината и Ритуалните ямки, както и с други взаимодействия, за които се сетя или ме подсетите.

Линк към втората част, в която разглеждам различните типове скални „светилища“ и начина им на действие.

Древните знания за природните енергии и взаимодействието им с Човек

Начините за използването на скалните и каменни структури

https://www.styleglassbg.com/wordpress/?page_id=2599

***

Надолу са линкове, в които можете да видите изследвания какво се случва със светлина, преминаваща през малък отвор, а също и други допълнителни знания за светлината и кварца:

http://sharebg.eu/учени-наблюдават-как-светлината-взаи/

https://bg.wikipedia.org/wiki/Фотон

http://bgchaos.com/554/fractals/quantum-mechanics/вълна-основни-формули-и-зависимости/

http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/light.htm

http://www.oocities.org/markishki/dictionary/pictures/Difdia.jpg

https://www.photopavilion.bg/blog/дифракция-какво-представлява-и-какв/

https://bg.wikipedia.org/wiki/Камера_обскура

https://bg.wikipedia.org/wiki/Кварц

…И страницата ми във фейсбука:

https://web.facebook.com/philip.apostolov

Филип Апостолов

Sharing is caring!