Как и защо работят скалните светилища /трета част/ Енергетиката на България

За да съм по-точен, част от Балканския полуостров е с една и съща енергетика – мощна и плавна. Тя няма нищо общо с енергията, която описва примерно Коуън в книгата си (освен свойствата, които са общи за всяка земна енергия).

Тази част от Балканския полуостров е с отдавна затихнала вулканична дейност ( над 30 милиона години ) и е стабилна плоча без сериозни разломи. Когато търсих карта, с която да онагледя района, за който говоря, попаднах на такава, която почти точно показва именно тази стабилна и силно енергийна зона. Ето я и нея:

Става въпрос за зелената част 🙂

Преди милиони години тук е имало огромен брой малки, подводни вулкани. Това пространство е било дъно на море до преди около 30 милиона години. С отдръпването му и повдигането на тази плоча – вулканите са преустановили изригванията си. Това е създало условия за проявата на усилена минерализация и създаване на големи депа от минерали и кристали. Тази част от света е от най-богатите по цялата си площ на злато и различни полезни изкопаеми.

Втората от горните карти показва доказаните места у нас, където има златни находища, златоносни реки и утаечно злато в почвата.

Неслучайно споменавам златото. То притежава свойството да преобразува честотата на енергията, да я поема и излъчва. (Ако обърнете внимание – най-големите струпвания на находища се припокриват с местата на най-много и силни светилища 🙂 )

Именно тези му свойства променят земната енергия от изгасналите стотици вулкани и я преобразуват до такава, която е в пряка връзка с честотата на енергията на мозъците ни. (В страницата от линка съм разгледал връзката злато – човек: https://www.styleglassbg.com/wordpress/?page_id=2445)

Три неща – мощната енергия, идваща от земните недра през изгасналите вулкани, съдържанието в повърхностния земен слой на големи количества злато и огромното количество изворна вода, правят това кътче от Земята толкова специално 🙂

Тази комбинация ни дава възможности, от които хората на други места са лишени. Това е причината у нас да има толкова свестни хора, които чувстват Земята и хората, и могат да променят реалността. Това е причината земята ни да е толкова наситена с древни светилища. Това е причината тук да е едно от местата, на които древните цивилизации са се развивали най-рано и бързо. Това е причината българи и балканци да са в основата на много съвременни постижения в науката и техниката.

За съжаление това е известно на всеки с достъп до знанията на Древните 🙁

…И огромния натиск за създаване на златни мини и изваждането му от земята далеч не цели единствено печалба! Целта е много по-сериозна. Енергетиката на България да бъде намалена до тази на всяка друга „нормална“ част от Земята.

Ето с какво се различава енергията на България от тази, описана от Коуън:

Там, както и тук, енергията се концентрира и „извира“ от вулкани и разломи. …Но там има активни вулкани и активни разломи, които правят енергията силна, с изблици, и в много случаи – вредна за хората. Тук – заради това, което написах вече, тази енергия се преработва и хармонизира от златото, предава се чрез него и водата, и хората директно могат съзнателно или несъзнателно да работят с нея.

Там тя се разпространява по определени линии, докато у нас тя върви широка и се влияе основно от географските особености, като покрива почти цялостно пространството.

Насочва се, също както и водата, към най-силно енергийното място. Това са върховете.

Древните прекрасно са я познавали и чувствали. Затова и светилищата са на най-високите – съответно – най-силно енергийните места. (Освен ако не се търси друг аспект от свойствата на енергията.)

Това са причините България и част от Балканите да са едно от най-мощните енергийни полета на Земята, а хората, живеещи тук да чувстват и могат. 🙂

Филип Апостолов

Sharing is caring!