Слънце и Земя Данни в реално време

******************************************************************************************

Геомагнитна активност
Данни на Геомагнитна обсерватория Панагюрище

Данни на Space Observing System Томск

******************************************************************************************

Слънчеви изригвания
Мощност на радиационния поток
Геомагнитна активност
Слънчеви изригвания

 NOAA/SWPC
отгоре надолу – поток протони; поток електрони; динамично налягане; коефициент геомагнитни бури

Слънцето в момента
Снимка на Слънцето Снимка на Слънцето Снимка на Слънцето

Коронографи Вътрешна и външна корона
На тези снимки се виждат протуберансите на Слънцето, а също така и изхвърлянията на коронарна маса.
No Data
SOHO LASCO C2 (вътрешна слънчева корона)High resolution | VideoNo Data
SOHO LASCO C3 (външна корона)High resolution | VideoACE Solar Wind Real-Time Data

компоненти на слънчевия вятър – поляритет; скорост; динамично налягане


Sharing is caring!