20.12.12 Енергийните полета – без промяна

И днешния ден не носи нищо ново спрямо предишните. Това, което съм описал в предишните постове си остава същото.

При животните също няма никаква промяна. Държат се така, както всеки друг ден.

Това ми дава основание да считам, че няма да се случи нищо извънредно в близките 24 часа.

🙂