Геомагнитни бури

Земята има своята защита от слънчевите изригвания.

Това е земното магнитно поле. То е сложно, съставно поле, което е в постоянно движение и промени.

Първите, които посрещат високоенергийните слънчеви частици са поясите на Ван Ален. Нормално те са само два. При мощна високоенергийна атака обаче се появява още един между тях, за който все още учените нямат обяснение.

Това е първото ниво на защита.

Следва йоносферата, която също е постоянно променяща се в денонощието и не само. За съжаление умниците не я оставят на мира, защото разбраха, че като я облъчват от Земята с точно определени честоти, тя се нагрява локално и реагира, като предизвиква като следствие урагани, земетресения и други катаклизми. Според мястото на загряването и, резултатът е с точно определено място на земната повърхност. (става въпрос за системи от рода на всеизвестните хаарп, сура и всякакви други подобни машинарии) …Така че тази защита реално е прецакана от постоянните въздействия върху нея от тъпи и недаващи си сметка за следствията военни и политици.

Следва последната защитна линия. Близкото до Земята магнитно поле.

То се измерва постоянно от около 150 геомагнитни обсерватории по целия свят.

Най-важната характеристика, която има много силно действие за геомагнитните бури е вертикалната компонента на магнитното поле Z. В зимните месеци то се колебае средно с около Z~18 nT през зимния период и ~40 nT през летния.

Тази компонента може да е насочена към Земята и тогава тя е със знак +. Когато посоката и е към космоса е прието да и се присвоява знак – . Тя се променя постоянно и е невъзможно за съвременните знания да бъде разбрана причината за тези промени.

Важното е друго. Когато тази компонента на земното магнитно поле е със знак – (т.е. насоченост към космоса), геомагнитните смущения са силни. Когато обаче посоката на Z е с плюсова стойност (т.е. насочена към Земята), високоенергийните частици, идващи от Слънцето не успяват да предизвикат геомагнитни смущения. Това точно се случи и тази нощ, когато се очакваха силни геомагнитни бури, предизвикани от пристигащата плазма от изригването от онзи ден (М5,5), но реално не се случи нищо. Единствената причина за това е именно положителната стойност в момента на Z компонентата. (Най-горната диаграма)

…Така че Земята има всичко необходимо да се защити – както себе си, така и животът върху себе си. 🙂

Приятен ден!

Филип Апостолов

Продължение от предишните дни

След като вчера информацията за магнитопаузата и магнитните силови линии не беше обновявана цял ден, вечерта започнаха да излизат нови графики.

…И на тях всичко е ОК – Няма проблеми, няма нищо. Всичко е прекрасно.

…Кой както иска – така да си го тълкува:

Или, че вече всичко е ОК със земното магнитно поле и силата му;

Или, че новите графики се фабрикуват.

Ето ги и тях:16.10.16.316.10.16.417.10.16.117.10.16.217.10.16.517.10.16.6

Ами – това е. Повече няма да пиша, защото явно всичко ще си е ОК 🙂 🙂 🙂

Лек и спокоен ден! 🙂

Продължение на вчерашния пост – Необяснима ситуация

Допълнение – графики от 20 ч. българско време – най-отдолу

Продължавам със състоянието на земната магнитопауза и земните магнитни силови линии.

През нощта настъпи леко нормализиране:iSWACygnetStreameriswa_download

15.10.16.1

От сутринта обаче вече всичко се ошашави отново:

15.10.16.215.10.16.315.10.16.415.10.16.5

Аз поне не мога да намеря никакви коментари на никоя от световните слънчево-земни обсерватории по този въпрос.

Тишина. Все едно няма нищо необичайно! …Което обаче изобщо не е така!

Нещо въздейства върху магнитното поле на Земята, но не е нито слънчев вятър, нито нормалното галактическо лъчение.

Допълнение – графики от след 20ч Бг – без нормализиране.

15.10.16.615.10.16.7

Активността е без промяна – слаба. Интересно е поведението на земните магнитни линии

От няколко дни графиката на магнитните линии показва интересни промени. Първия ден смятах, че е случайно. В следващите дни обаче явлението продължи да се проявява.

Първо давам графика на принципното представяне на земните магнитни линии:

batsrus.cave.shell.1040x856Тази графика показва нормалното разположение на магнитните линии. А ето какво показват графиките от последните дни:

28.11.12.10

30.11.12.301.12.12.1403.12.12.1idl_296411.12.12.1813.12.12.614.12.12.414.12.12.8

Re в графиката е означение за земен радиус – това е мерната единица.

Червените линии са затворени магнитни линии – такива, които излизат от единия полюс на Земята и достигат до другия.

Черните линии са отворени магнитни линии – началото им е от някой от полюсите, но краят им не се затваря отново в магнитното поле на Земята.

Сините линии са линии на космическото магнитно поле.

Датите са съответно първо месец, после ден, а накрая – година.

А това е графика на нормалното разположение на земните магнитни линии:

14.12.12.3Ако ви се забавлява – ще откриете доста интересни данни в графиките … и поводи за най-различни въпроси.