Интересно развитие на протонната активност след сутрешното избухване на нишка (протуберанс)

Около 08 ч. Бг време избухна голяма „нишка“ в югоизточния край на слънчевия диск.(долу ляво)

Ето как изглеждаше малко преди взривяването си:01.11.14.3

По време на него:

01.11.14.6

 

И след това:01.11.14.701.11.14.4

А ето и какво се получи с протонния поток:

радиационния сензор – изригване С2

01.11.14.11

 

Протонния поток – ниски мощности:01.11.14.10

И с протонния поток – високи мощности:01.11.14.12

След това избухване се получи и мощно затваряне на магнитни силови линии както на мястото на „нишката“, така и усилване на линиите на активната област, за която вече стана въпрос – 2201:

01.11.14.13

Довиждане на 2192 и Здравей на новата област, която ще ни занимава в следващите 14 дни

2192, която предизвика доста размисли, вече се скрива засега от видимост към Земята (светлата, лъчиста област в дясната страна на снимката)

30.10.14.330.10.14.1

За да не ни е скучно, се появява нова област, която все още няма номер, но със сигурност ще получи и той ще стане често употребяван 🙂

Разположена на приблизително 180 градуса от 2192, тя се проявява от няколко дни, но до днес беше невидима от Земята.

В последните два дни имаше изхвърляния на коронарна маса, които по посока съвпадаха с нейното моментно разположение.

Сутрешното М1,2 изригване, за което все още няма данни от коя област е, според мен отново беше нейно дело, като по същото време имаше и сериозен пик на протонния поток  с енергии между 750 keV и 1900 keV

30.10.14.6

Ето я и самата нея – в момент на слабо изригване:

30.10.14.4

Най-яркото петно в левия край на снимката

🙂

*********************************

Допълнение от 31.10.14     06 ч.

Вече областта, за която писах, има номер – 12201 или накратко – 2201

Към нея вече са причислени 5 изригвания от клас С (засега 🙂 )

Дават я от магнитен клас алфа, но като се покаже още малко със сигурност ще увеличат магнитната и конфигурация.

Лек ден и за днес! 🙂

Изригване М4,5

M4.509.09.14.1

Предполагам, че това изхвърляне на коронарна маса е от същото изригване и е от активна област 2158

*******

Неутронните монитори показват продължаващ спад на силата на космическите лъчи в пространството около Земята

09.09.14.209.09.14.3

Въпреки това, а и въпреки други данни, показвани в реално време в интернет от световните слънчеви обсерватории (които изброих в предишния пост), Геомагнитното поле на Земята остава съвсем стабилно, без магнитни бури 🙂

09.09.14.509.09.14.4k-index

🙂

 

М2

Изригване М2 от групата 2146  с максимум в 17,11 българско време. Има изхвърляне на коронарна маса, което частично е с посока Земята.

Стабилно земно магнитно поле

От началото на този месец на няколко пъти Земята ни показва, че магнитното и поле противостои различно и по-качествено на слънчевите атаки от преди.

На няколко пъти оттогава имаше сравнително мощни избухвания на Слънцето, както и изхвърляния на коронарна маса в посока на Земята.

Всеки път действителните въздействия върху геомагнитното поле бяха с по-ниски стойности от очакваните от учените.

Не виждах причина да пиша за всеки от тези случаи, защото вече се повтарям с тези констатации. Но ще ги обобщя отново.

– Нещо в Слънчевата система забавя силния слънчев вятър и той достига с много по-ниски стойности и много по-забавен от преди до орбитата на Земята.

– Земното магнитно поле, макар и доста по-слабо отпреди, се държи много по-стабилно и нещо в атмосферата й не допуска високоенергийните слънчеви частици да достигат с пълната си мощност до повърхността на Земята.

– В същото време нормалното слънчево греене загрява с доста по-голяма сила атмосферата (въздейства по-силно и на хората), но не и земната повърхност.

Приятен и лек ден! 🙂

Снимки на Слънцето от вчерашното изригване

„Огън и вода“ 🙂

Изригването…

21.06.13.121.06.13.421.06.13.521.06.13.321.06.13.7

21.06.13.6

…И след него

21.06.13.1521.06.13.1421.06.13.1621.06.1321.06.13.131 21.06.13.18

А това е една структура, която се задържа учудващо стабилна вече няколко дни. Има я и на другите снимки

21.06.13.17

Една днешна снимка за сравнение

22,06,13,1

Слаба геомагнитна буря

01.06.13.2От 3 часа наше време – слаба геомагнитна буря Кр5 (G1) за територията на България.

01.06.13.3Същото се отнася и за усреднения Кр индекс за Земята.

Доколкото виждам от другите данни, силата и може да се увеличи (но това са само догадки). Принципно учените не очакват силна активизация на геомагнитното поле за тези дни.

Лично моето мнение е, че това се дължи на два едновременно случващи се фактора – коронарната дупка на Слънцето, която е в геоефективна позиция и преминаването на Земята от поле с отрицателен поляритет към такова с положителен.

01.06.13.801.06.13.6На тази графика Земята е в дясно от Слънцето по хоризонталата.

01.06.13.5От месеци магнитопаузата не е била в такова „свито“ положение.

01.06.13.7А също така и Bz компонентата на магнтното поле не е била с такава ниска отрицателна стойност.

Междувременно, в 23.00 часа наше време има и изригване от Слънцето М1

01.06.13.9

Силно слънчево изригване – Х1,7

От вчера вечерта насам стана поредица от слънчеви изригвания.

23,32ч. – М1,9

01,44ч. – М1,2

05,17ч. – Х1,7

До момента не е уточнено от кои активни области са тези изригвания.

В последните дни са активни области в източната страна на Слънцето (лявата страна на снимките) с номера от 1743 до 1746.

Лично аз смятам, че поне последното изригване с най-висока мощност е от активна област, която все още не се е появила откъм видимата от Земята част на Слънцето, с предишен номер 1727 и давана на графиките като вече неактивна област. Ако изригванията са от нея и тя се е активизирала отново, най-вероятния и номер след появяването и във видимата част ще е 1748.

13.05.13.213.05.13.1

Мощно изхвърляне на коронарна маса

Около 09 часа днес – мощно изхвърляне на коронарна маса от невидимата от Земята страна на Слънцето.

23.01.13.1Най вероятно то е от групата 11642 или 11645

23.01.13farSideActiveRegions