Промяна при Слънцето

Промяната на активността на Слънцето, която започна преди ден, продължава. В 11,31 часа българско време вече имаме и първото М изригване – М1,7. Предишното такова беше на 28.11.2012 година. Ето и графиката, на която се вижда и началото на промяната на 03.01.2013

05.01.13.6

Новата промяна се потвърждава и от увеличаващия се и днес брой слънчеви петна единствено от видимата от Земята страна на Слънцето.

05.01.13.205.01.13.3

05.01.13.7

Нищо друго от нещата, които се промениха миналия месец не се е променило.

Остава да наблюдаваме, за да видим и знаем. 🙂

Промяната 2012 – такава, каквато е!

Всеки, по един или друг начин очакваше да види какво ще се случи около 21.12.2012 година. Нищо необичайно и видимо не донесе тази дата и дните около нея.

Но така ли е наистина? Нищо ли не се случи?

Отговора на тези въпроси, пречупен през физическите измервания, които са достъпни за всеки човек в реално време е един. – Случи се и продължава да се случва! И не започна от 21.12.2012, а започна от края на миналия месец и продължава и до днес!

Понеже не обичам да съм голословен – ето ви и доказателствата:

Ще започна от по-далече. Винаги съм казвал, че очевидните промени в обкръжаващия ни физически свят започнаха около деветдесетте години на миналия век (около 1990)

Във времето се натрупваха все повече данни от официалните астрономически източници – ЕСА и НАСА, които постепенно рисуваха промените, които се случват със Слънчевата система и в частност Слънцето и Земята. Ще препечатам само части от статията си „Промените в Слънчевата система“ от страницата ми в блога Промените в Слънчевата система и Земята.

Слънце

От 1999 година – резки повишения на хелий и тежките частици, излъчвани от Слънцето.

Съобщение на НАСА от 2008 година – ” Повърхностните потоци на Слънцето бележат драстично забавяне.”

2008 година – НАСА – магнитното поле на Слънцето се е свило с 25% през последното десетилетие.

2009 година – НАСА – ” Това е най-тихото Слънце, което сме наблюдавали от близо век насам.”

 

Земя

Май 1998 година – НАСА – Създава се трети пръстен. Това са така наречените пояси на Ван Ален, които до този момент са били два. Новия пояс съдържа предимно йонизирани азотни, неонови и кислородни атоми.

1990 – 2000 година – в средните атмосферни слоеве на Земята, над досега съществуващия озонов слой, се създава нов такъв. Процентното увеличение на озона е 5060%.

В горните атмосферни слоеве се образува слой от хидроксилни молекули – OH.

2001 година – силни изригвания на атомен неон, аргон и ксенон, засечени в сиянието на Земята.

Атмосферата на Земята става все по-плътна.

2009 година – НАСА – през последните 35 години около полюсите се наблюдават все повече ярки нощни облаци с много по-силен блясък от преди.

От 1940 година се наблюдава значително затопляне на океаните, включително и на дълбочина под 300 метра.

Увеличава се сеизмичната активност на Земята.

Преди 1998 година е протичал процес на намаляване обиколката при екватора на Земята и увеличаване към полюсите. От тази година процесът се обръща – увеличаване при екватора и свиване при полюсите.

Март 2004 година – за първи път в историята на наблюденията е регистриран ураган в южното полукълбо.

За всички останали планети също има данни за необичайни и бързи промени, но който се интересува, може да прочете самата статия.

А сега ще ви покажа в какво наистина се състои сериозната промяна, която започна от миналия месец.

Активността на Слънцето:

Всички знаем, че максимума на 24 Слънчев цикъл трябваше да бъде 2012 – 2013 година. Какво се случва в действителност с максимума, можете да видите в предишния ми пост.

А ето какво става със слънчевата активност сега в детайли:29.12.12.3Това е последното М изригване на Слънцето. То беше на 28 – 29.11 2012 според часовата зона. От тогава изригване със сила М НЯМА! Това не е нормално не само при максимума на цикъла, а дори и по средата му.

29.12.12.4От 19.12.2012 активността му спадна съвсем – графиката показва прекрасно почти правата, ниска линия на активността му.

29.12.12.2Това продължава и до днес.

Да видим какво се случва със земното магнитно поле! :

29.12.12.5Последната геомагнитна буря – над Kp5 беше на 14.11.2012.

29.12.12.6Последния път, когато земната магнитосфера беше възбудена е на 17.12.2012.

29.12.12.7А от 22.12.2012 магнитосферата показва почти постоянно нулеви стойности.

29.12.12.8Това, както виждате продължава и до днес! От началото на този период няколко коронарни (коронални) дупки преминаха през геоефективни позиции. Нормалното беше геомагнитното поле да се възбуди и да има повишена активност, но това не се случи.

В същото време земните магнитни линии продължават да показват странно състояние и разположение:

29.12.12.1Сами виждате, как отворените магнитни линии (с черен цвят) са извити така, все едно им действа сила, обратна на слънчевия вятър. (Други особености съм дал в един от предишните си постове този месец.)

В същото време космическите лъчи според данните на неутронните монитори, вместо да увеличат количеството си, достигащо Земята (както е било винаги досега) се задържат на приблизително едно и също ниво. :

29.12.12.10Повече за тях също можете да намерите в предишен пост от този месец.

Сигурен съм, че има още данни, които показват, че Слънчевата система в момента действително се намира в някакво особено поле от космоса, но това са данните, до които имам достъп аз. Това поле, както видяхте от данните, които ви показах, предизвиква сериозни промени в системата още от преди 1990 година, но от края на миналия месец промените са толкова забележими, че спокойно може да се каже:

Да! Слънчевата система наистина навлиза в нов цикъл от своето съществуване!

И това, както виждате не са приказки на шарлатани, измамници или религиозни фанатици, а е действителна промяна, която се отчита от инструментите на нашите земни спътници, обсерватории и учени!

И ще е смешно, ако някой все още си мисли, че Слънцето, Земята и останалите планети могат да се променят така интензивно, а ние хората да си оставаме същите.

Както се променят целите планети, така се променяме и ние.

Надявам се – към добро! 🙂

Филип Апостолов

публикувал съм статията и в сайта си „Земята и нейните обитатели“ на страницата „Промените 2012 (Човек и 2012)

Необичайното поведение на основните „играчи“ продължава

Няма никаква промяна в това, че Слънцето продължава да е с активност, отговаряща на минимум, а не на максимум, геомагнитното поле на Земята е с почти нулеви стойности на активност, космическите лъчи не се увеличават, както би следвало от активността на Слънцето, а запазват ниските си стойности.

Ето всичко това, потвърдено и от графиките на астрономическите обсерватории:

Активност на СлънцетоXrayBL

Геомагнитна активност (няколко от тричасовите измервания са с нулеви стойности, включително и днешните до обяд)

KpКосмически лъчи

SpectralТъй като има твърдение на други места, че космическите лъчи се увеличават в последните дни и седмици, давам и графики за по-голям период от време от станция Оулу.

За последните 30 дни:

monitor

За последните две години до днешна дата:

query2От края на 1964 до днешна дата:

query1

Необичайното поведение на Слънцето, космическите лъчи и геомагнитното поле продължава

Слънцето продължава да бъде с необичайно ниска активност. То в момента е в максимум, при който активността трябва да е много по-висока.

18.12.12.318.12.12.5Космическите лъчи, достигащи Земята също са с нива, неотговарящи на ниската слънчева активност. При тази активност на Слънцето е нормално техните нива да се повишават. Такова нещо не се наблюдава. Даже напротив – има тенденция към намаляване.

18.12.12.2Земното магнитно поле също е необичайно пасивно. Магнитните линии показват постоянна промяна:

18.12.12.1В същото време геомагнитното поле е стабилно:

18.12.12.4Общия поглед върху тези данни говори, че в слънчевата система има нов, неизвестен фактор, който променя обичайното поведение на енергийната връзка Слънце – Земя – космически лъчи.

За съжаление в никой от официалните астрономически сайтове тези промени не се коментират.

Желая ви леки и приятни дни.

Филип

Няма повишена активност на Слънцето и Земята

Вече доста реме Слънцето е с активност, отговаряща на слънчев минимум, а не на максимум, в какъвто е то в момента.

Земното магнитно поле също се държи странно. Успява да отрази дори и редките слънчеви изхвърляния на коронарна маса, които са с посока към Земята още при магнитопаузата си, а приземния слой на магнитосферата остава спокоен. В същото време до Земята не достига и увеличен поток космически лъчи, което също е странно. Нормалното съотношение слънчев вятър – космически лъчи е обратно пропорционално. Повишена слънчева активност – малък поток космически лъчи, достигащи Земята и обратното – слаба слънчева активност – високи стойности на космическите лъчи в приземния слой.

В замяна на тези странности, на девети и десети има много красиви стратосферни многоцветни облаци 🙂

http://spaceweather.com/gallery/index.php?title=cloud&title2=nacreous 

Също така и Слънцето днес е с много красив рисунък на короната си:

 

Приятен ден! 🙂

Спокойна слънчева, земна и космическа активност

От известно време космическите лъчи намалиха активността си спрямо Земята. До скоро, когато активността на Слънцето намаляваше, ( без изригвания от клас М и Х, както и без коронарни дупки в геоактивна позиция ) се отчиташе увеличаване на космическите лъчи, достигащи Земята. Всъщност отчитания брой неутрони и мюони ( по тях се съди за космическите лъчи ) беше обратно пропорционален на активността на Слънцето. От известно време тази зависимост се промени. Реално космическите лъчи, атакуващи Земята, намалиха силата си.

Това връща положението отпреди няколко години, когато и ниската слънчева активност беше способна да опази Земята от космическите лъчения.

На дневен ред излиза въпроса – Излиза ли вече слънчевата система от високоенергийния космически „облак“, в който се оказа преди няколко години?

Данните от неутронния монитор

Тази публикация е свързана с предишната за данните на неутронния монитор.

Този път данните не се промениха, а графиката продължи да се развива в положителния сектор на диаграмата, като имаше и стойности под 0, което за мене означава, че отчетените високи, положителни стойности са абсолютно реални, а не са резултат на техническа или друга грешка. Остава открит въпроса – какво предизвиква тези високи стойности на отчетени неутрони? Както знаем, тези неутрони се образуват в резултат на въздействието на много високоенергийни частици върху йоносферата и атмосферата на Земята. Частиците могат да са както слънчеви, така и от космически лъчения. Като имаме предвид, че Слънцето от страната на Земята е спокойно, остава данните на детектора да са предизвикани от космически лъчения или мощни излъчвания в самата земна атмосфера. Има и някаква нищожно малка вероятност, силното слънчевото изригване от обратната страна на Слънцето ( за което учените така и не дадоха сигурна информация от коя активна област е станало ) от 21.09.12 да е причината. Но това би означавало, че има още една голяма празнота в знанията на науката за Слънцето.

Данни от днес:

Интересен диалог се е оформил в един форум относно подобни данни на 15 и 16 декември 2011 година : http://www.abovetopsecret.com/forum/thread786624/pg1

В архива на сайта на неутронния монитор обаче тези положителни пикове не съществуват:

Няма и никакви съобщения или коментари за тези пикове нито на техния сайт, нито където и да било другаде в интернет пространството.

Слаба до средна геомагнитна активност

Kp индекса – усреднен за цялата Земя, е с повишена активност за почти целия вчерашен ден. Максимума, който е достигнат, е Kp6 – умерена геомагнитна буря. Нашата обсерватория в Панагюрище дава увеличение на активността само от 21 до 24 часа наше време – индекс 4 – слаба геомагнитна буря.

Лично според мен, повишената активност се дължи на две неща – коронарната дупка на Слънцето, която е в активна позиция спрямо Земята и все по- увеличаващите се по сила лъчи от космическото пространство, достигащи и навлизащи в земната атмосфера.

коронарна дупка

увеличаващо се количество космически лъчи

След известна почивка Слънцето се събуди

Изригванията, които започнаха от вчера са от активната област 1548, която още доста време няма да е насочена в посока Земята. Все пак ще и отдам нужното внимание. От вчера – 4 изригвания от клас M, като единственото, заслужаващо някакво внимание е това с клас М5,5 – днес от 03,24 ч. до 04,07 ч.

Добре е, че Слънцето отново се активизира, тъй като с изригванията си то пази Земята от космическите лъчи, които в последните години се увеличават все повече и имат същото въздействие върху човека, както много силните слънчеви изригвания.

Скоро ще кача в блога и монитор в реално време за неутрони. По него в някаква степен може да се съди за количеството космически лъчи, които достигат до Земята.