Данни от неутронен детектор в блога

Благодарение на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора

Монитора съм го поставил на страницата от блога „Земя“ По данните от него може да се съди за количеството космически лъчи, достигащи земната атмосфера.

В сайта на центъра можете да намерите прекрасно написана информация за Слънцето и неговото въздействие върху климата на Земята.

Лично за мене беше откритие истинската теза и разбирания на доц. д-р Борис Комитов. За пореден път се убедих, че новинарите тотално преиначават казаното от наистина добри специалисти. И то го преиначават така, че бялото става черно.

Ако имате време и желание – разходете се в сайта на центъра. Ще ви се изяснят невероятно много неща за взаимодействието Слънце – Земя.