Силна геомагнитна буря

swx-overview-small

Планетарния геомагнитен индкс достигна ниво на силна геомагнитна буря.

На територията на България обсерваторията в Панагюрище дава ниво само на смутена обстановка.dailymag-pag

 

От известно време земното магнитно поле се активира без това да бъде очаквано от космическите обсерватории. До днес в тях излизаха публикации, че това се дължи на „изпуснати“ слънчеви изхвърляния на каронарна маса в посока към Земята. Днес за първи път излезе следния текст: „UNEXPECTED GEOMAGNETIC STORM: A G2-class geomagnetic storm erupted during the early hours of Jan. 7th, sparking bright auroras around the Arctic Circle. What happened? The interplanetary magnetic field (IMF) near Earth tipped south, opening a crack in our planet’s magnetosphere. Solar wind poured in to fuel the storm.“

За първи път излиза информация, че смущенията в геомагнитното земно поле и съответно мощната аврорална активност се дължат на „разкъсано“ земно магнитно поле. Какво представлява това, може да се прочете на този линк, който е даден и в самия текст: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/03dec_magneticcracks/

Принципно става въпрос за вече засечено и в момента изучавано от учените явление – осъществяване на директна връзка на магнитните силови линии на Слънцето и Земята. Според изнасяната преди информация това може да става и по няколко пъти на ден и обикновено траят около 8 минути. В момента обаче тази връзка явно е мощна и дълго поддържаща се. При такова сливане на магнитните силови линии, йонизирани частици (плазма) от Слънцето навлизат директно във вътрешността на земната атмосфера и влияят директно върху Земята, без да бъдат спирани от земното магнитно поле.