Още по-силна локална геомагнитна буря над България

Имам мнение какво предизвиква това локално явление и ще го напиша накрая – след статията, която копирам от http://www.heliotaraxy.com – Център за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора Безсмислено е да пиша нещо, което вече е написал друг. Ето я и нея:

24 февруари 2017г/02ч00мин: Нова „странна“  много мощна геомагнитна буря  (K=8) над България вчера следобяд

След като на 20 февруари над България се разрази 6-часова геомагнитна буря с внезапно начало (виж нашия извънреден бюлетин от 20 февруари), вчера следобяд данните от нашата геомагнитна обсерватория в Панагюрище поднесоха нова, още по-голяма изненада. Между 14ч и 17ч местният K- индекс за геомагнитната обсерватория в Панагюрище удари нов рекорд поне за последните 5 години, достигайки бал 8, т.е. много мощна буря.

Този път явлението започна от бал K=2  в предходния 3-часов интервал между 11ч и 14ч българско време за разлика от случая на 20 февруари когато K-индексът в предхождащия бурята 3-часов интервал беше равен на 0, т.е. възможно най-ниският бал. Вчера след  17ч когато внезапната много мощна местна буря приключи местният K-индекс отново спадна до бал 2.

Както и на 20 февруари явлението от вчера беше съпроводено с местни геомагнитни смущения (K=4) над отделни станции в Северното полукълбо, например ИЗМИРАН край Москва и College   САЩ. От друга страна вчера от около 08 часа сутринта скоростта на слънчевия вятър започна да нараства от ~ 400 км/с и достигна
пикови стойности от 650 км/с привечер. След това скоростта на слънчевия вятър спадна до около 600 км/с. Както нееднократно сме отбелязвали в нашите бюлетини през последните дни причината за това е голяма коронална дупка в екваториалната зона на Слънцето.

Местен геомагнитен K-индекс за станция Панагюрище в
интервала 21-23 февруари 2017г
niggg.bas.bg

Местни геомагнитни бури с голяма мощност (K=7)са редки явления и обикновено протичат синхронно с планетарни геомагнитни бури със  същата или дори по-голяма мощност. Местна магнитна буря с много голяма мощност над България (K=8) каквато имаше вчера следобяд обаче е много голям прецедент. Има ли някаква допълнителна информация, която да хвърли повече светлина върху това какво се е случило на 20 и 23 февруари?

На 21 февруари ръководителят на ЦССЗМ доц. д-р Борис Комитов се обърна за повече информация и становище към проф. д-р Петко Неновски от Университетския център за космически изследвания и технологии към Физическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, който е международно известен специалист в областта на космическата плазма и земната магнитосфера. Ето какво каза той в проведената дискусия по Скайп:

„…Видях графиките за магнитното поле на 20-ти този месец. Има нарастване с около 20nT (нанотесли) за тоталното магнитно поле и с приблизително 40 nТ за хоризонталната компонента (Х или H). Продължителността беше около час-два наи-много. Вероятно имаме контракция на магнитното поле на Земята, нещо като „sudden commencement“ (SC), Интересно е, да се изследва и да се обясни. SC не може да се обяснят с МХД (магнитохидродинамични) вълни от типа вълни на Алфвен, вероятно тук роля играят бързите магнитозвукови вълни (МЗВ), само те могат да се разпространяват препендукулярно на основното магнитно поле, т.е. през екваториалната равнина и директно да достигнат до земната повърхност  на ниски и донякъде на средни ширини. Странното е. че явлението е протекло в рамките на час-два и е локално. SC-явлението по принцип обхваща всички дължини, започвайки от обедните часове и се „размива“  за другите (следобедните часове? В нашия случай обаче това не е така, бел.Б.К.).
Таке че въпросът остава: какво явление е породило такова силно смущение у нас?…“

С други думи, въпросът е открит. HELIOTARAXY.COM ще информира своята аудитория за евентуални нови факти, свързани с изясняване на причините за двете доста „странни“  местни геомагнитин бури над България.

На този етап хипотезата за грешка в данните от Панагюрище се счита за практически изключена.

HELIOTA®AXY.COM – ЦССЗМ Ст.Загора
2017-02-24/02ч00мин (UT= 00ч00мин)

*************

Военните от НАТО използват разпръскване на определени частици в атмосферата с цел „подобряване радиосвързаността“ и подтискане на електронното разузнаване на противника. Който се интересува от темата – знае, че това не е теория на конспирацията, а използваем военен приьом. В момента се провеждат натовски учения на наша територия. Приемам, че са използвали това разпръскване. Единствения въпрос остава – кой се възползва от това поле в атмосферата ни, за да създаде пик в електомагнитното излъчване на мястото – Америка или Русия – и двете имат възможността за въздействие над йоносферата над локално място на планетата ни.

Силна локална геомагнитна буря над България

Тази силна геомагнитна буря К7 – G3 е нещо много необичайно.

Първо – това е огромно смущение на геомагнитното поле.

Второ – то е локално и засяга само нас.

Лично моето мнение е, че в случая това не е природно явление.

Нормалната сила на земните геомагнитни бури не засяга нашия регион с пълната си сила заради разположението ни на планетата ни. Когато планетарния индекс се вдига, у нас винаги сме с по-ниско ниво на геомагнитната буря.

За първи път откакто аз наблюдавам всекидневно процесите на Слънцето и Земята, се случва подобно нещо.

Това е планетарния К индекс:

А това магнитограмата от обсерватория Панагюрище:

Още данни от обсерваторията – тук: http://www.geophys.bas.bg/magn_data1/dailymag_bg.php

А ето и извънредния бюлетин на Центъра за слънчев и слънчево-земен мониторинг – Стара Загора: „20 февруари 2017г/21ч00мин: Внезапна мощна местна геомагнитна буря (K=7) над България

извънреден бюлетин“ http://www.heliotaraxy.com

По същото време е имало и други локални смущения, но никое от тях с ниво на К4 – т.е. – те не са достигнали дори до ниво на геомагнитна буря, а само на смущение на полето. интересното е, че също са били локални над малки за планетата ни области.

Така или иначе това е вече отминало. Странен и интересен е самия факт на случването му!

 

Мощна геомагнитна буря!

Геомагнитната буря увеличи много силата си.

Данните от Панагюрище до 17 часа наше време показват индекс 7 от 9 възможни.

Планетарния индекс Кр е дистигнал сила 8 G4 – много силна буря

Има и много мощна аврорална активност

17.03.15.7latest

Силна геомагнитна буря

swx-overview-small

Планетарния геомагнитен индкс достигна ниво на силна геомагнитна буря.

На територията на България обсерваторията в Панагюрище дава ниво само на смутена обстановка.dailymag-pag

 

От известно време земното магнитно поле се активира без това да бъде очаквано от космическите обсерватории. До днес в тях излизаха публикации, че това се дължи на „изпуснати“ слънчеви изхвърляния на каронарна маса в посока към Земята. Днес за първи път излезе следния текст: „UNEXPECTED GEOMAGNETIC STORM: A G2-class geomagnetic storm erupted during the early hours of Jan. 7th, sparking bright auroras around the Arctic Circle. What happened? The interplanetary magnetic field (IMF) near Earth tipped south, opening a crack in our planet’s magnetosphere. Solar wind poured in to fuel the storm.“

За първи път излиза информация, че смущенията в геомагнитното земно поле и съответно мощната аврорална активност се дължат на „разкъсано“ земно магнитно поле. Какво представлява това, може да се прочете на този линк, който е даден и в самия текст: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/03dec_magneticcracks/

Принципно става въпрос за вече засечено и в момента изучавано от учените явление – осъществяване на директна връзка на магнитните силови линии на Слънцето и Земята. Според изнасяната преди информация това може да става и по няколко пъти на ден и обикновено траят около 8 минути. В момента обаче тази връзка явно е мощна и дълго поддържаща се. При такова сливане на магнитните силови линии, йонизирани частици (плазма) от Слънцето навлизат директно във вътрешността на земната атмосфера и влияят директно върху Земята, без да бъдат спирани от земното магнитно поле.