Спокойна обстановка на Слънцето и Земята

Активността на Слънцето е дори по-ниска от нормалната. Геомагнитното поле на Земята съответно също е с ниски стойности на активност. Интересното в случая е, че неутронните монитори не отчитат завишаване на космическите лъчи, достигащи Земята.